ประเภท : บริการวิชาการ วิชาชีพ
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ทัศนศึกษาการประมงทะเลปากนำ้ชุม...

แผนกวิชาประมงพานักศึกษาเปิดโลกทัศน์ดูการทำการประมงทะเลที่ทะเลชุมพร [อ่าน : 104 ครั้ง]

การอบรมโครงการเลีัยงปลาดุกระบบ...

แผนกวิชาประมงจัดทำโครงการเลี้ยงปลาดุกระบบนำ้หมุนเวียนที่หมู่ 7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพ... [อ่าน : 95 ครั้ง]

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

วทษ.ชุมพร ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาคณะประมงทำความสะอาดชายหาด [อ่าน : 373 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว