ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
ผลการแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้ป...

รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา [อ่าน : 217 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
แผนกวิชาประมงพานักศึกษาดูงาน

แผนกวิชาประมงพานักศึกษาศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี [อ่าน : 90 ครั้ง]

การเพาะขยายพันธุ์ปลานิล

การฟักไข่ปลานิล โดยใช้กรวยฟักไข่ [อ่าน : 97 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
ทัศนศึกษาการประมงทะเลปากนำ้ชุม...

แผนกวิชาประมงพานักศึกษาเปิดโลกทัศน์ดูการทำการประมงทะเลที่ทะเลชุมพร [อ่าน : 98 ครั้ง]

การอบรมโครงการเลีัยงปลาดุกระบบ...

แผนกวิชาประมงจัดทำโครงการเลี้ยงปลาดุกระบบนำ้หมุนเวียนที่หมู่ 7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพ... [อ่าน : 86 ครั้ง]

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

วทษ.ชุมพร ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาคณะประมงทำความสะอาดชายหาด [อ่าน : 294 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด