ประเภท : ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน...

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพแบบออนไลน์ 9-10 ธ.ค. 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล... [อ่าน : 121 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะ อกท.สาขาอุตสาห...

การแข่งขันทักษะ อกท.สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 [อ่าน : 112 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว