ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

โครงการชีววิถีฯ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโครงการชีววิถีฯ เช่น น้ำนมข้าวโพด กล้วยฉาบ สลัดผักอิน... [อ่าน : 78 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว