ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ตรวจเช็คระยะจักรยานยนต์ฟรี

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที... [อ่าน : 104 ครั้ง]

กิจกรรมเช็คระยะการใช้งานเครื่อ...

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด [อ่าน : 115 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว