ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างกลเกษตร ดู ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาช่างกลเกษตรทั้งหมด
อบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐาน

การใช้ออนไลน์ [อ่าน : 128 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ตรวจเช็คระยะจักรยานยนต์ฟรี

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที... [อ่าน : 104 ครั้ง]

กิจกรรมเช็คระยะการใช้งานเครื่อ...

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด [อ่าน : 114 ครั้ง]

บริการวิชาชีพ ดู บริการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการอบรมการใช้และบำรุงรักษา...

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กดีเชลได้ถูกต้อ... [อ่าน : 103 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด