ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

27 กันยายน 2561 งานเลี้ยงผู้เก...

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ [อ่าน : 84 ครั้ง]

23 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรแ...

23 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมปลูกป่าชายเลน [อ่าน : 97 ครั้ง]

12-13 กันยายน 2561 อกท. หน่วย...

12 - 13 กันยายน อกท.หน่วย ชุมพร [อ่าน : 93 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึก...

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [อ่าน : 67 ครั้ง]

7 กันยายน 2561 โครงการฝึกอบรมพ...

7 กันยายน 2561 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 63 ครั้ง]

อกท.

อกท. [อ่าน : 34 ครั้ง]

25 สิงหาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า...

ศิษย์เก่า [อ่าน : 136 ครั้ง]

24 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน...

งานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก [อ่าน : 552 ครั้ง]

20 สิงหาคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์...

20 สิงหาคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [อ่าน : 127 ครั้ง]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [อ่าน : 71 ครั้ง]

กีฬาสี พระพิรุณเกมส์ ๖๑

กีฬาสี พระพิรุณเกมส์ ๖๑ [อ่าน : 222 ครั้ง]

ลงนาม

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมล... [อ่าน : 75 ครั้ง]

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ [อ่าน : 159 ครั้ง]

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 239 ครั้ง]

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา...

ประชุมผู้ปกครอง [อ่าน : 189 ครั้ง]

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล...

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน [อ่าน : 155 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ (...

แข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ [อ่าน : 280 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร...

มอบกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา [อ่าน : 216 ครั้ง]

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร... [อ่าน : 119 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือว...

เข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2561 [อ่าน : 77 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 23 ข่าว