ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [อ่าน : 12 ครั้ง]

กีฬาสี พระพิรุณเกมส์ ๖๑

กีฬาสี พระพิรุณเกมส์ ๖๑ [อ่าน : 79 ครั้ง]

ลงนาม

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมล... [อ่าน : 38 ครั้ง]

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ [อ่าน : 78 ครั้ง]

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 141 ครั้ง]

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา...

ประชุมผู้ปกครอง [อ่าน : 106 ครั้ง]

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล...

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน [อ่าน : 121 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ (...

แข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ [อ่าน : 181 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร...

มอบกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา [อ่าน : 130 ครั้ง]

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร... [อ่าน : 88 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือว...

เข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2561 [อ่าน : 60 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 11 ข่าว