ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
15 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบ...

15 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [อ่าน : 43 ครั้ง]

3 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้ปกคร...

3 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้ปกครอง [อ่าน : 88 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย...

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง... [อ่าน : 78 ครั้ง]

27 กันยายน 2561 งานเลี้ยงผู้เก...

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ [อ่าน : 84 ครั้ง]