ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

เรียนเหอะ อยากสอน

เรียนเหอะ อยากสอน [อ่าน : 68 ครั้ง]

Engineering Technology

English lesson [อ่าน : 24 ครั้ง]

อบรม

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ฯ [อ่าน : 25 ครั้ง]

อบรมสถานศึกษาคุณธรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครูกาญจนา นาคนิยม และคณะครูในแผนกสามัญสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี... [อ่าน : 34 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 4 ข่าว