ประเภท : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด และ... [อ่าน : 69 ครั้ง]

กิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning บน https://padlet.com/ganjana70/science [อ่าน : 80 ครั้ง]

เรียนเหอะ อยากสอน

เรียนเหอะ อยากสอน [อ่าน : 115 ครั้ง]

Engineering Technology

English lesson [อ่าน : 76 ครั้ง]

อบรม

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ฯ [อ่าน : 92 ครั้ง]

อบรมสถานศึกษาคุณธรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครูกาญจนา นาคนิยม และคณะครูในแผนกสามัญสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี... [อ่าน : 103 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 6 ข่าว