เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีบุคลากร จำนวน 8 คน

ข้าราชการจำนวน 4 คน

พนักงานราชการครู 2 คน

ครูพิเศษสอน  2 คน