ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ทั้งหมด
ค่ายภาษาอังกฤษ 2560

ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพ... [อ่าน : 179 ครั้ง]

การประชุมแผนกสามัญสัมพันธ์

การประชุมแผนกสามัญสัมพันธ์ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 117 ครั้ง]

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2560 [อ่าน : 82 ครั้ง]

โครงการวันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ [อ่าน : 87 ครั้ง]

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด และ... [อ่าน : 69 ครั้ง]

กิจกรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning บน https://padlet.com/ganjana70/science [อ่าน : 80 ครั้ง]

เรียนเหอะ อยากสอน

เรียนเหอะ อยากสอน [อ่าน : 115 ครั้ง]

Engineering Technology

English lesson [อ่าน : 76 ครั้ง]

บริการวิชา การวิชาชีพ ดู บริการวิชา การวิชาชีพทั้งหมด
เพลงถูกใจวัยรุ่น

มารับฟังเพลงของวัยรุ่นในยุกนี้กัน [อ่าน : 79 ครั้ง]

นักศึกษาขี่ จยย ล้มหน้าวิลัย

มีนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับนักเรียนที่ทางม้าลายเสียชีวิต [อ่าน : 86 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด
  • งานวิจัยชั้นเรียน รายงานการพัฒนาชุดการเรียนเรื่อง เซลล์และเนื้อเยื่อพืช วิชา พฤกษศาสตร์ [อ่าน : 95 ครั้ง]