ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ทั้งหมด
ค่ายภาษาอังกฤษ 2560

ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพ... [อ่าน : 93 ครั้ง]

การประชุมแผนกสามัญสัมพันธ์

การประชุมแผนกสามัญสัมพันธ์ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 51 ครั้ง]

วันภาษาไทย

วันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2560 [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการวันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ [อ่าน : 27 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
เรียนเหอะ อยากสอน

เรียนเหอะ อยากสอน [อ่าน : 69 ครั้ง]

Engineering Technology

English lesson [อ่าน : 24 ครั้ง]

อบรม

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ฯ [อ่าน : 25 ครั้ง]

อบรมสถานศึกษาคุณธรรม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครูกาญจนา นาคนิยม และคณะครูในแผนกสามัญสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี... [อ่าน : 34 ครั้ง]

บริการวิชา การวิชาชีพ ดู บริการวิชา การวิชาชีพทั้งหมด
เพลงถูกใจวัยรุ่น

มารับฟังเพลงของวัยรุ่นในยุกนี้กัน [อ่าน : 25 ครั้ง]

นักศึกษาขี่ จยย ล้มหน้าวิลัย

มีนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับนักเรียนที่ทางม้าลายเสียชีวิต [อ่าน : 19 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด
  • งานวิจัยชั้นเรียน รายงานการพัฒนาชุดการเรียนเรื่อง เซลล์และเนื้อเยื่อพืช วิชา พฤกษศาสตร์ [อ่าน : 25 ครั้ง]