ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 ปวส.2 สัมมนาหลังฝึกงาน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ. หอประช... [อ่าน : 53 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาร...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการ การประกันคุณภา... [อ่าน : 92 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว