ติดต่อเรา

อาคาร 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ที่ตั้ง  1  หมู่ที่ 8  ตำบลตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทร. 077-611881 , 077-661884

โทรสาร. 077-661884