ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้างครุภัณ...

การจัดซ์้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 67 ครั้ง]

นักศึกษาใหม่ ข้าศึกษาดูงานสถาบ...

นักศึกษาใหม่ ข้าศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [อ่าน : 149 ครั้ง]

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธ...

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการFix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ โรงเร... [อ่าน : 129 ครั้ง]

ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรีย...

การประชุมผู้ปกครองเเละลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา เก่าและใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวั... [อ่าน : 177 ครั้ง]

นักเรียน นักศึกษาสาขาบริหารธุร...

นักเรียน นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 39... [อ่าน : 144 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะ แผนกวิชาบริห...

ผลการแข่งขันทักษะ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 39 วษท.สงขลา [อ่าน : 145 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 ปวส.2 สัมมนาหลังฝึกงาน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ. หอประช... [อ่าน : 79 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาร...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการ การประกันคุณภา... [อ่าน : 109 ครั้ง]

ข่าวบริการวิชาชีพ ดู ข่าวบริการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลาก...

โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์... [อ่าน : 117 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด