ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาทั้งหมด
นักเรียน นักศึกษาสาขาบริหารธุร...

นักเรียน นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 39... [อ่าน : 36 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะ แผนกวิชาบริห...

ผลการแข่งขันทักษะ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 39 วษท.สงขลา [อ่าน : 51 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาร...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการ การประกันคุณภา... [อ่าน : 44 ครั้ง]

ข่าวบริการวิชาชีพ ดู ข่าวบริการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลาก...

โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์... [อ่าน : 45 ครั้ง]

งานวิจัย ดู งานวิจัยทั้งหมด