ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

เพลง

วิดีโอ [อ่าน : 116 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบ...

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้กำหนดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันค... [อ่าน : 108 ครั้ง]

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร

ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 95 ครั้ง]

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำ...

สมัครได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ [อ่าน : 99 ครั้ง]

อบรมการวิจัยประกันคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 72 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว